Политика за "бисквитките" на bg.tgmpanel.com

Последна промяна: 23.05.2018

1. Дефиниции

 1. Администратор (също "ние", "нас") - фирма TGM Research FZE със седалище в Рас ал-Хайма (PO 1005), 8-и етаж, Бизнес център 4 Al Nakheel, ОАЕ, регистрирано като предприятие в свободна зона (FZE) в Рас ал-Хайма, лиценз на компанията № 47000499, ел. поща: , телефон: (+971) 5 4421 4421.
 2. "Бисквитки" - ИТ данни, малки текстови файлове, запазени и съхранени на устройства, които Потребителят използва за достъп до интернет услугата на администратора.
 3. Устройство - всяко електронно устройство, което потребителят използва за достъп до интернет услугата на администратора.
 4. Потребител - субект, от името на когото съгласно Общите условия и разпоредбите на закона, услугите могат да бъдат предоставяни по електронен път или с които може да бъде сключено споразумение за предоставяне на услуги по електронен път.
 5. Правна база - TGM Research FZE използва файлове с "бисквитки" съгласно чл. 173 от Закона за далекосъобщенията 22 март 2013 г., Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на такива и за отмяна на Директива 95/46 / ЕО (Общ регламент за защита на данните) и Акта от 18 юли 2002 г. относно предоставянето на услуги по електронен път.

Документът е част от Декларацията за поверителност на TGMPANEL.COM, където обясняваме каква информация за Вас се събира от нас, как я събираме, за какво я използваме, къде я съхраняваме и как я защитаваме. Ние също така обясняваме Вашите права във връзка с такава информация.

2. Механизъм на "бисквитките"

 1. Интернет услугата използва малки файлове, наречени "бисквитки". Те се запазват от услугата на крайното потребителско устройство на посетителя, ако настройките на интернет браузъра го позволяват. Файловете "бисквитки" позволяват на услугата да идентифицира завръщащ се потребител, ако се използва едно и също устройство, отличавайки Ви от другите потребители на уебсайта и да оцени броя на показванията и кликванията.
 2. Файлът с "бисквитки" обикновено съдържа името на домейна, от който идва, "времето за изтичане" и индивидуалния случайно избран номер, идентифициращ този файл. Информацията, събрана с такива файлове, помага да се коригира предлагането на продукта на администратора според индивидуалните предпочитания и реалните нужди на посетителите на интернет услугата. Те също така позволяват създаването на обща статистика за посещенията на интернет услугата.
 3. Използваме следните файлове с "бисквитки":

  1. Строго необходими бисквитки . Това са "бисквитки", които са необходими за работата на нашия сайт. Те включват например "бисквитки", които Ви позволяват да влизате в защитени зони на нашия сайт, да преглеждате списъка с наличните проучвания, да проверявате баланса на сметката или да осребрявате награди.
  2. Аналитични / ефективни бисквитки. Те ни позволяват да разпознаем и да броим броя на посетителите и да видим как посетителите навигират в нашия сайт, когато го използват. Това ни помага да подобрим начина, по който функционира нашият уеб сайт, например, като гарантираме, че потребителите намират лесно това, което търсят.
  3. Функционални "бисквитки". Те се използват, за да Ви разпознаят, когато се върнете на нашия сайт. Това ни дава възможност да персонализираме съдържанието си за Вас, да Ви поздравим по име и да помним Вашите предпочитания (например Вашия избор на език или регион).

Благодарение на технологичния напредък съществуват и други, функционално аналогични еквиваленти на тази технология, които предлагат възможност за съхраняване на информация на устройството Ви за крайни потребители (например локален диск). Когато в този документ се споменават "бисквитки", тази информация се отнася и до тези нови технологии, ако не е посочено друго.

Моля, обърнете внимание, че трети страни (включително, например, рекламни мрежи и доставчици на външни услуги, като услуги за анализ на уеб трафик) също могат да използват "бисквитки", върху които нямаме контрол.

3. Външни "бисквитки"

TGM Research FZE използва външни "бисквитки" за:

 1. популяризиране на Интернет услугата чрез социалната мрежа Facebook.com (администратор на външни "бисквитки": Facebook Inc., седалище в САЩ или Facebook Ireland, седалище в Ирландия);
 2. представяне на местоположението на офиса на TGM Research FZE в информационните сайтове на Интернет услугата чрез помощта на maps.google.com (външен администратор на "бисквитки": Google Inc., седалище в САЩ);
 3. събиране на общи и анонимни статистически данни посредством аналитични инструменти на Google Analytics (администратор на външни "бисквитки": Google Inc., седалище в САЩ);
 4. проучване на поведението на посетителите на Интернет услугата посредством инструмента Hotjar (външен администратор на бисквитки: Hotjar Ltd., седалище в Малта).

4. Контрол върху "бисквитките"

Потребителите на услугата могат да прекратят използването на файлове с "бисквитки" във всеки момент и да изтрият информацията, записана на техните крайни устройства. За да направят това, трябва да променят настройките на интернет браузъра, който използват в момента, и / или настройките в долната част на този уебсайт.

Внимание: Изключването на "бисквитките" може да доведе до повреда на услугата и в екстремни случаи дори до пълно блокиране на съдържанието ѝ.

 1. Механизмите на "бисквитките" са безопасни за компютъра на потребителя на интернет услугата. Никакви вируси или друг нежелан софтуер или зловреден софтуер не могат да стигнат до компютрите на потребителя. Независимо от това, Потребителите имат възможност да ограничават или да изключват достъпа на "бисквитки" до компютрите чрез браузъра. В случай, че бъде избрана тази опция, използването на Интернет услугата ще бъде възможно, с изключение на функции, които изискват използването на файлове с "бисквитки".

 2. Примери за това как да деактивирате файловете на "бисквитките" са описани на страниците на доставчиците на браузъри: Internet Explorer, Chrome, Firefox, Edge, Safari.

5. Степен на събиране на данни

Администраторът събира лични данни само до степента, разрешена от Потребителя или до степента, необходима за сключване на правилното Споразумение за предоставяне на телеинформационни услуги, в съответствие с Общите условия.

6. Промени в политиката за "бисквитки"

Тази версия е последно актуализирана на датата, посочена в началото на тази политика. Ако решим да променим известието си за поверителност, ще публикуваме тези промени в това изявление за поверителност, на началната страница или на други места, които считаме за подходящи, за да сте наясно с каква информация събираме, как я използваме и при какви обстоятелства, ако има такива, разкриваме това.

Ние си запазваме правото да променяме декларацията за поверителност по всяко време, затова, моля, преглеждайте я често. Ако направим съществени промени в тези правила, ние ще Ви уведомим тук, по електронна поща или чрез известие на нашата начална страница, преди промяната да влезе в сила.

Важно е личните данни, които съхраняваме за вас, да са точни и актуални. Моля, актуализирайте данните на профила си, ако личните Ви данни се променят, по време на връзката Ви с нас.

Въпросите относно правилата на "бисквитките" трябва да се изпращат на адрес:

TGM Research - mobile surveys
TGM Research - mobile surveys

TGM Panel Bulgaria принадлежи към доставчика на глобални пазарни проучвания - TGM Research FZE. Ние всички живеем в един цифров свят. Да го открием за маркетинговите проучвания. Присъединете се към нас за това мобилно пътуване.