Изследване на пазара – защо са ни нужни проучвания?

Какво означава изследване на пазара и какъв е смисълът от проучванията?

Изследването на пазара представлява събиране на данни и тяхното анализиране. Тези дейности спомагат за установяването на основни елементи на пазара, включващи цените на стоките и услугите, тяхното търсене и предлагане, както и мненията и навиците на консуматорите. Изследването на пазара също така позволява да се определи в каква посока ще поеме конкуренцията.

В днешно време успехът на дадено предприятие зависи от добре направения анализ, който помага за вземането на правилни бизнес решения. Познаването на пазарните нужди и добре разработените маркетингови стратегии способстват за възникването на нови продукти и услуги.

Изследване на пазара – защо са ни нужни проучвания?

Ключовият елемент от събирането на данни, който може да даде предимство пред конкуренцията, е изследването на пазара.

Такова изследване е препоръчително във високорискови ситуации, в които се вземат важни решения относно дейността на предприятието. Тези ситуации включват предимно:

 • Поява на конкуренция, която се радва на широк интерес сред потребителите.
 • Планирано разрастване към нови пазари.
 • Превръщането на пазар на продавача в пазар на купувача.
 • Промени в икономическите политики на дадена държава.
 • Постоянна промяна и спад в нуждите на купувачите.

Основната причина, заради която предприятията, независимо дали продават стоки или услуги, правят изследвания на пазара, е нарастващо търсене на определени предлагани продукти. Следните фактори се смятат за благоприятни за привличането на възможно най-много потребители:

 • Тестово изследване
 • Ценово изследване
 • Изследване на конкретни брандове
 • Експлоративно изследване
 • Изследване на удовлетвореността на клиентите
 • Домакински панели

Има много фактори, които влияят на избора на изследователски метод, като например: наличното време за събиране на данните, териториалният обхват на изследването, финансовите разноски и целта на изследването.

Проучването е една от най-популярните изследователски техники. Тъй като позволява лесно събиране и анализ на данни, то се е превърнало в основното средство за изследване на пазара.

Проучването е една от най-популярните изследователски техники.

Съществуват няколко типа проучвания, което улеснява избора на подходящ похват спрямо темата на изследването и аспектите, които са от значение за потребителя. Понастоящем методите за провеждане на проучвания включват:

 • Телефонни обаждания,
 • Поща,
 • Преса,
 • Директно,
 • Радио и телевизия,
 • Търговско,
 • Компютър,
 • В зала,
 • Раздаване;

В ерата на интернет най-достъпният и най-евтин начин за събиране на данни е чрез онлайн или мобилно проучване. Този тип проучване има относително широк обхват и изисква ниски финансови разходи. Въпросите в онлайн проучванията са прости и участниците не се затрудняват да отговорят.

Анонимността на проучването гарантира достоверността на предоставените отговори, което е в пряка взаимовръзка с ефикасността на извършваното изследване.

TGM Research - mobile surveys

TGM Panel Bulgaria принадлежи към доставчика на глобални пазарни проучвания - TGM Research FZE. Ние всички живеем в един цифров свят. Да го открием за маркетинговите проучвания. Присъединете се към нас за това мобилно пътуване.